Wasamuseet, Stockholm

Krigsskeppet Wasas bestyckning:
64 kanoner, varav
24-pundiga - 48 st
3-pundiga - 8 st
1-pundiga - 2 st
Stormstycken - 6 st

18:e februari 2013


© Copyright Björn Kämpe