Ertholmene Cristiansö och Fredriksö

Ertholmene (svenska: Ärtholmarna) är en dansk ögrupp som ligger ungefär 20 kilometer
nordöst om Bornholm i Östersjön. Ögruppen består av två bebodda öar, Christiansø
och Frederiksø, samt ett antal småöar och klippskär. De två huvudöarna sammankopplas
av en trettio meter lång bro avsedd för fotgängare.

Det fanns ingen fast befolkning på Ertholmene förrän slutet av 1600-talet. Fram till dess
hette de idag bebodda öarna Kirkeholmen respektive Bodholmen.

1684 beslutade Kristian V att en fästning skulle byggas på öarna omkring den naturliga
hamnen mellan Kirkeholmen och Bodholmen. Fästningen kom att heta "Christiansø"
och därför bytte också Kirkeholmen namn till detta, och Bodholmen till Frederiksø
efter Fredrik IV. Fästningen bestod av två torn, ett på varje ö, samt ett antal bastioner
och ringmurar. Fästningens andra byggnader uppfördes omkring hamnen.
Fästningen fungerade som militär anläggning fram till 1855.

Efter fästningstiden har Ertholmene främst varit ett fiskeområde. Många av de gamla
militära anläggningarna finns kvar och är idag kulturskyddade. Detta har också gjort
att öarna har blivit ett turistmål, varje år besöks de av 60 000 - 80 000 turister.

7:e juli 2013View from Catalonian national museum.


© Copyright Björn Kämpe