Härkeberga kyrka

Härkeberga kyrka är en kyrkobyggnad i Härkeberga i Uppsala stift. Den är församlingskyrka i Litslena församling.

Kyrkan som är belägen på en ås i ett fornlämningsrikt område är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten.
Huvuddelen av Härkeberga kyrka byggdes i början på 1300-talet. Vapenhus och sakristia tillkom på 1400-talet.
Samtidigt försågs kyrkan med valv. I slutet av 1400-talet försågs valven och väggarna med målningar av Albertus Pictor.
Målningarna i valven har aldrig varit överkalkade, vilket gör att de är mycket välbevarade och anses som ett av Albertus Pictors främsta verk.

1:a juli 2012
Gåtfull figur.
Gregorii Mässa
Enligt legenden ska när påven Gregorius "den store" en gång förrättade mässa Kristus visat sig på altaret med sina pinoredskap och blödande sår.
Den knäböjande mannen till höger är sannolikt ett självporträtt av Albertus Pictor.
Text språkband till vänster: --deus--mangnam in te. - Gud --stor i dag.
Text språkband till höger: deus propicius esto michi peccatore. - Gud var nådig mot mig syndare. Lukas 18:13.
Gåtfull figur.
Sankt Görans strid med draken
Enligt legenden ska han i staden Silene i Lydien med Guds hjälp ha räddat prinsessan från att bli slukad av draken.
Gåtfull figur.
Livets hjul/Lyckohjulet
Symbol för människans fåfänga sträven efter makt och lycka som till sist ändå alltid slutar med döden.
Texter: rengnabo - jag skall regera, rengno - jag regerar, rengnavi - jag har regerat, sum sine rengno - jag är utan makt.
Interiör mot söder och vapenhuset.
Interiör mot öster.
Det enda medeltida inventariet är triumfkrucifixet som dateras till 1300-talets förra hälft.
Det har restaurerats och hänger nu på sin ursprungliga plats.
David slår björnen.
Elisha hånas av pojkarna från Betel, vilka blir uppätna av björnhonor.
Text: percutit ira dei derisores heliseij et clamauerunt descende calue - Guds vrede drabbar dem som hånande ropade till Elisha "Ge dig i väg flintskalle". 2 Korinterbrevet 2:23.
Kristi himmelsfärd och pingstundret, sammkomponerat motiv av dessa båda.
Text: viri gallilei quit aspicitis in celum-hic ihesus qui assumptus est a vobis in celum - Gallileer, varför står ni och ser mot himlen?
Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen. Apostlagärningarna 1:11.
Daniel i lejonkulan får mat av profeten Habackuk förd dit av en ängel.
Text: gens hec crudelis facit in mortem danielis - Detta grymma folk strävar efter Daniels död.
Profet Jesaja med språkbanden.
Text: Jesaja v ve qui diocunt malum bonum et bonum malum - Ve dem som kalla ont för gott och gott för ont. Jesajas 5:20.
Djävulsliknande djur med sköld och klubba, symbol för vreden. I detta fall Kains vrede.
Kains offer
Text: kain nescio domine numquit custos fratris. - Kain: det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror? 1 Moseboken 4:9.
Pelikanen, symbol för den självutgivande kärleken.
Text: pelicanus - pelikan.
Jona kastas i havet. Jona 1:5-15. Därintill Jona uppstiger ur den stora fisken. Jona 2:11.
Text: jonas gl(utitur tam)en illesus reperitur. - Jonas uppslukas men återfinns oskadd.
Text: De tumolo christe signans te denotat iste. - Denne är en bild av dig, Kristus, (när du uppstår) ur graven.
Noas skam. 1 Moseboken 9:21-25.
Text: nuda uerenda uidit patris dum cam male ridet. - När Ham såg sin faders nakna blygd skrattade han hånfullt.
Därunder räv med gås i munnen. En symbol för frosseriets dödssynd.
Marias kröning.
Jungfru Marias tempelgång.
Text: Ascendit in templum. - Hon gå upp till templet.
Jungfru Maria som den apokalyptiska kvinnan.
Spjutet.
Högst upp i valvet ängel med Kristi tortyrredskap.
Evangelisten Markus och ett bevingat lejon.
Simson och lejonet.
Text: Sampson - Simson.
Kristusbarnet i valvets centrum med korset i Betlehems stjärna.
Två tärningsspelande män. Bakom den ene ligger en man med dolk i ryggen, bakom den andre en uppviglare. Skadad svensk fornsvensk text.
Text: Thet wan tu swin en sjökas son. - Det där vann du, ditt svin, en skökas son!
Till vänster överst: Sankt Johansses avbildad med djurfäll och läder.
Till vänster underst: Prophet.
Till höger överst: Laurentius, ärkedikon, död 258, med sitt attribut, ett halster. Han led martyrdöden genom att bli lagd på ett glödande halster.
Till höger underst: Prophet.


© Copyright Björn Kämpe