Kebnekajse

Lasse i Parken, Stockholm.

19:e augusti 2011
Jag har det stora nöjet att få presentera Sveriges hårdaste spelmän - Kebnekajse !


© Copyright Björn Kämpe